วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 2 มี.ค. 2553

-มาโรงเรียนตามปกติ
-เข้าห้องคอมฯพิมพ์เว็บบล็อค
-ให้เด็กรวบรวมงานทั้งหมดส่ง
-ให้ ม.3 รายงานโครงงานหน้าชั้นเรียน
-เก็บรวบรวมคะแนนเด็ก

วันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 2553

-หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
-ตวาจทานความเรียบร้อยของงาน